Har du frågor eller synpunkter på våra produkter? Du får svar och service från vår konsumentkontakt som du når via konsumentkontakt@midsona.se

Reklamera en vara
Vid reklamation, spara produkten och ange dess batchnummer och utgångsdatum när du kontaktar vår konsumentkontakt.

Mail: konsumentkontakt@midsona.se
Telefon: 020-78 88 01
Konsumentkontakt telefontid:
Måndag-Fredag 09.00-12.00

Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt och enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Bli återförsäljare:
Om du är intresserad av att bli återförsäljare av våra produkter – skicka ett mail till order@midsona.se

Följ oss också på Facebook & Instagram

Swebar marknadsförs av Midsona Sverige AB. 
E-post: info@midsona.se 
Telefon040-660 20 40